Saglyga wepaly

BERLIN-CHEMIE kompaniýasy 100 ýyldan gowrak wagtlap innowasion ylmy barlaglarda, şeýle hem täze we tassyklanan derman önümlerini öndürmekde öňe saýlandy. Biziň maksadymyz hassalara täze derman serişdeleri arkaly ýardam etmek we olaryň ýaşaýyş-durmuş hilini ýokarlandyrmak bolup durýar.
 
Öňdebaryjy italýan derman senagat kompaniýasy bolan bütindünýä MENARINI Group toparynyň bir bölegi hökmünde, BERLIN-CHEMIE kompaniýasy Germaniýadaky, Gündogar Ýewropadaky we GDA sebitindäki derman senagaty bazarlary üçin jogapkärdir.
 

BERLIN-CHEMIE Türkmenistanda

Biz barada

BERLIN-CHEMIE kompaniýasynyň işewürlik ugurlary, ösüşi we taryhy barada öwren.

Goşmaça temalar