Bizin halkara derejesindäki ussatlygymyz

Dünýä derejesinde hereket edýän MENARINI Group toparynyn çäginde bolmak bilen, BERLIN-CHEMIE kompaniýasy Merkezi we Gündogar Ýewropadaky, seýle hem GDA sebitindäki 30-dan gowrak döwletde jogapkärdir. Köp döwletlerde bolsa BERLIN-CHEMIE kompaniýasyna sahamçalar arkaly ýa-da edaralar arkaly wekilçilik edilýär.

Saglygy goraýys ulgamynyn ynamdar hyzmatdasy bolmak bilen, bizin maksadymyz öz önümlerimiz we nou-hoularymyz bilen sol sebitlerdäki çylsyrymly saglyk wezipelerini çözmäge gosant gosmakdyr. Sol sebäpli, BERLIN-CHEMIE kompaniýasy ençeme döwletler bilen ähli derejelerdäki hyzmatdaslygy ýola goýdy.

Bizin ýerli isgärlerimiz öz islerimizin kepillendirijileridir. Olar höwesjen we onat taýýarlykly bolmak bilen, MENARINI Group toparynyn ylmy barlagyndan gelip çykan täzeçil önümlere, seýle hem hasaba alys we marketing üçin adaty we tassyklanan dermanlara ynanyp bilerler.

Bizin halkara isgärlerimiz bilen BERLIN-CHEMIE kompaniýasynyn edara binasynyn arasyndaky üstünlikli hyzmatdaslyk, Berlindäki resminamalary, önümi we önümçilik meýilnamasyny, seýle hem dürli yklymlarda we sagat gusaklyklarynda ykjam logistikany ýola goýýar.

BERLIN-CHEMIE kompaniýasynyn ýerlesýän ýerleri

Su ýerde siz BERLIN-CHEMIE kompaniýasynyn ýerlesýän ýerlerini görüp bilersiniz: