Syýahat ugurlary we habarlasmak üçin maglumatlar

Bu ýere gelmek

 

Salgysy we habarlasmak üçin maglumatlar
RO Berlin- Chemie AG” in Turkmenistan
70, 1958 str. (Andalib) Ashgabat, 744014, Turkmenistan
Phone: +99312 47-42-13
+99312 47-43-65;66;67
Fax: +99312 47-13-45
E-mail: turkmenistan@ berlin-chemie.com

Habarlaşmak

 

Bize habar ýollaň

 

Siziň soraglaryňyz we teswirleriňiz biz üçin möhümdir. Siziň soraglaryňyz ökde hünärmenler tarapyndan serediler. Biz size tiz wagtda jogap bermäge jan ederis.

Habarlaşmak üçin arzany dolduryň.

* belgili ýerler hökman doldurylmalydyr.

Goşmaça temalar