Jogapkärçilik

BERLIN-CHEMIE üçin jogapkärçilik ilkinji orunda durýar. Ylmy barlag esasly derman öndürijisi bolmak bilen, biziň maksadymyz täzeçil önümleri işläp taýýarlamak we öndürmek arkaly dünýäniň saglygyna goşant goşmakdyr. Saglygy goraýyş hünärmenleriniň dürli topary bilen hyzmatdaşlyk etmek arkaly biz hassalara täzeçil bejergi mümkinçiliklerini hödürläp bilýäris.

Mundan başga-da, MENARINI Group toparynyň Özüňi alyp baryş kadalaryna laýyklykda durnukly we geljek ähmiýetli özgertmeleri gazanmagy öz borjumyz diýip hasaplaýarys. Biz tygşytly, tebigaty we jemgyýeti goraýan usulda işleşýäris.

Goşmaça temalar